Skip to main content

Tin tức-Sự kiện

Nhiều quy định đột phá về thuế tiếp sức thị trường BĐS

Nhiều quy định đột phá về thuế tiếp sức thị trường BĐS
Ngành thuế vừa đưa ra nhiều quy định “đột phá” về xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh bất động sản. Ngành Thuế đang xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014.
Ngành thuế vừa đưa ra nhiều quy định “đột phá” về xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với kinh doanh bất động sản.
Ngành Thuế đang xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014.
 
 
Theo đó, đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản - giá đất được trừ để tính thuế GTGT.
Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở kinh doanh hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm: Tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Theo Tổng cục Thuế, với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của Nhà nước, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.
Với trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, để cho thuê thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp ngân sách và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.
Cụ thể, trường hợp kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức nộp tiền hàng năm hoặc 5 năm/lần, sau khi đầu tư cơ sở kinh doanh đã ký hợp đồng cho thuê lại đất và thu tiền 1 lần, việc cho thuê lại đất của cơ sở kinh doanh phù hợp quy định của pháp luật về đất thì giá đất được trừ khi xác định giá tính thuế GTGT là giá thuê đất nộp Nhà nước 1 năm x thời gian cho thuê lại. Trường hợp nhà nước điều chỉnh lại đơn giá cho thuê đất thì cơ sở kinh doanh được điều chỉnh lại giá đất được trừ cho thời gian còn lại cho thuê.
Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh thuê đất của cơ sở kinh doanh có chức năng kinh doanh cơ sở hạ tầng để cho thuê lại, việc cho thuê lại đất của cơ sở kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về đất thì giá đất được trừ khi xác định giá tính thuế GTGT là giá thuê trả cho cơ sở có chức năng kinh doanh cơ sở hạ tầng tính cho thời gian cho thuê lại.
Tổng cục Thuế cũng kiến nghị với Bộ Tài chính, trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.
Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT. Với trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng.
Tổng cục Thuế đề xuất với Bộ Tài chính về các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của người dân theo hợp đồng chuyển nhượng, sau đó được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang thành đất ở để xây dựng chung cư, nhà ở… để bán thì giá đất được trừ khi tính thuế GTGT là giá đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng từ người dân và các chi phí khác bao gồm: Khoản tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở; Thuế thu nhập cá nhân nộp thay người dân có đất chuyển nhượng (nếu các bên có thỏa thuận doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nộp thay).
Ngoài ra, các trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Theo đó, doanh nghiệp thực hiện đầu tư, kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7/2013, không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.
Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rõ, giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.
Việc giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở thương mại ký trước ngày 1/7/2013 và hợp đồng ký trong thời gian từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 được áp dụng đối với số tiền thanh toán trong giai đoạn từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014.
Như vậy, với hàng loạt các động thái hỗ trợ về thuế thời gian qua, đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bất động sản giảm bớt gánh nặng về tài chính cũng như thúc đẩy các giao dịch nhà đất trên thị trường.
                                                                                                                                              Theo VTC
 
Tin tức-Sự kiện

9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, có 9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai.
 
 
1- Các loại nhà, công trình xây dựng: Nhà ở, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; Nhà ở, công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người phải kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; Nhà ở, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.
2- Các quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.
3- Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
4- Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tàu thủy, tàu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
5- Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
6- Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ...
7- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.
8- Các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
9- Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.
Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12 hằng năm.
Biến động tài sản, thu nhập phải kê khai
Thông tư cũng quy định, phải kê khai các loại nhà ở, công trình xây dựng, các quyền sử dụng đất khi tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, loại đất so với kỳ kê khai trước đó.
Đồng thời, các loại nhà, công trình xây dựng; các quyền sử dụng đất có biến động tăng thì Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm.
Các loại tài sản tăng, giảm về số lượng hoặc thay đổi về chủng loại với mức giá trị tăng, giảm mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên so với kỳ kê khai trước đó cũng phải kê khai như: Tiền; ô tô, mô tô, xe máy, tàu thủy, tàu bay, thuyền; kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp kinh doanh; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; các khoản nợ...
Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2013.
                                                                                                                                            Theo Chinhphu.vn
 
Tin tức-Sự kiện

Bộ Xây dựng hướng dẫn vay mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng hướng dẫn vay mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng
Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 ngân hàng thương mại hướng dẫn xác định đối tượng, điều kiện và trình tự thủ tục cho vay mua nhà trong gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.
Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối tượng được vay vốn nếu là các doanh nghiệp phải là chủ đầu tư nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 8/3/2013 của Bộ Xây dựng.
 
                        Ảnh minh họa
Cùng trong nhóm còn có các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 và các Quyết định số 65, 66, 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Các doanh nghiệp này phải đáp ứng các điều kiện như: Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận đầu tư; có đất sạch và giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng thì phải có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án. Mục đích vay vốn là để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh từ ngày 7/1/2013 (không bao gồm chi phí thuế) để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội.
Theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp có thể trực tiếp hoặc thông qua UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ đáp ứng các điều kiện nêu trên, kèm theo nhu cầu lượng vốn cần vay về Bộ Xây dựng để kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với 1 trong 5 ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long) để được xem xét cho vay vốn.
Dùng chính căn hộ đang mua làm tài sản bảo đảm khoản vay với ngân hàng
Bộ Xây dựng cũng hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp là người thuê, thuê mua, mua nhà ở (hộ gia đình, cá nhân) được hưởng ưu đãi từ gói tín dụng này.
Theo đó, đối tượng khách hàng cá nhân được vay vốn để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội (bao gồm cả nhà ở thu nhập thấp) hoặc thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 gồm: Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng đó là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.
Về điều kiện vay vốn để thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng nêu rõ: Do việc xét duyệt đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Quyết định 67/2009/QĐ-TTg đã được thực hiện rất chặt chẽ, vì vậy hộ gia đình, cá nhân khi có hợp đồng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư dự án sau ngày 7/01/2013 được coi là đủ điều kiện được vay trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở.
Bên cạnh đó, đối tượng vay vốn phải có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của ngân hàng.
Theo Bộ Xây dựng, người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp có thể dùng căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với ngân hàng.
Đối với người thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, phải đảm bảo các điều kiện: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể, có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người; có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
Bộ Xây dựng yêu cầu đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên.
Đồng thời, đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật, ký kết sau ngày 7/1/2013; có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của ngân hàng.
Người thuê, mua nhà ở thương mại có thể dùng căn hộ đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với ngân hàng.
Bộ Xây dựng cho biết, những đối tượng trên có nhu cầu vay vốn, có đủ điều kiện thì liên hệ với 1 trong 5 ngân hàng nói trên để xem xét được vay vốn. Ngân hàng không yêu cầu thêm các thủ tục xác nhận về đối tượng, điều kiện khác. Trường hợp ngân hàng yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho phương án trả nợ thì thực hiện theo quy định của ngân hàng.
Thời hạn kết thúc giải ngân
Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày 1/6/2013.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân trong quá trình vay vốn, Bộ Xây dựng đề nghị các ngân hàng phối hợp với các chủ đầu tư dự án có nhà ở bán cho khách hàng, hướng dẫn người mua được tiếp cận vốn vay, nếu có nhu cầu, tốt nhất là tạo điều kiện để người mua được vay cùng một ngân hàng với chủ đầu tư. Tuy vậy, không được bắt buộc khách hàng là hộ gia đình, cá nhân phải vay vốn tại cùng một ngân hàng mà chủ đầu tư đã vay vốn.
Bên cạnh đó, Bộ cũng lưu ý, do các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có các căn hộ có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 không thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, nhưng khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 thì lại thuộc đối tượng được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở, vì vậy, khi ngân hàng xem xét cho khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 vay vốn thì không xem xét dự án đó có được vay vốn trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở hay không.
Theo Chinhphu.vn
 
Tin tức-Sự kiện

City in the sky: Thành phố hoa sen trên không

City in the sky: Thành phố hoa sen trên không
Để chứng minh rằng óc sáng tạo của con người không có giới hạn, một kiến trúc sư người Nga đã cho ra đời dự án " City in the sky" nằm trong dự án tổng thể Megatropolis, đó là dự án dường như hội tụ khá đủ những ý tưởng thú vị, nhấn mạnh về cuộc sống đô thị trong tương lai. Kiến trúc sư Tsvetan Toshkov đã đưa ra ý tưởng phác thảo hành trình đi đến một thành phố tương lai trên không, nơi gồm nhiều tòa nhà chọc trời hình hoa sen.
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
Thành phố trên bầu trời theo kiểu mẫu như này mang đến cho mọi người một khái niệm về những ốc đảo yên tĩnh giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt, đầy khói bụi. Các tòa nhà được xây dựng theo hình dáng bông hoa sen tinh khiết, mềm mại, tạo cảm giác thanh bình, yên ả. Tuy dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy nhưng dám chắc mỗi người nhìn thấy thiết kế này sẽ không khỏi bị hấp dẫn.
 
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
kiến trúc độc đáo
                                                                                       (Theo Freshome)
 
Tin tức-Sự kiện

Phối cảnh thiết kế trụ sở mới của Apple

Phối cảnh thiết kế trụ sở mới của Apple
“Đại bản doanh” mới của Apple sẽ được xây dựng trên một khu đất trước đây vốn thuộc sở hữu của hãng máy tính HP và vừa được công ty này bán lại cho Apple hồi tháng 11/2010. Tòa nhà văn phòng của Apple sẽ được xây dựng 4 tầng với kiến trúc giống một con tàu vũ trụ, nằm trên hai con phố Pruneridge Avenue và Homestead Road.
“Đại bản doanh” mới của Apple sẽ có sức chứa lên đến 14.200 người và tòa nhà được làm bằng những tấm kính uốn cong với chi phí sản xuất khá đắt đỏ. Công trình gồm một quán cà phê có sức chứa lên đến 3000 người, một khán phòng, một trung tâm thể dục và tòa nhà R&D. Khu bãi đỗ có thể chứa hơn 4.000 xe hơi.
Phối cảnh mới chỉ dẫn đường đi cho xe máy và khách tham quan vào khu tổ hợp văn phòng của Apple. Apple dự tính sẽ dựng tường rào kín trên đại lộ Pruneridge Avenue nhằm bảo vệ an ninh cho tòa nhà.
Trong khi đó, theo phối cảnh, khán phòng của Apple sẽ nằm tách biệt khỏi khu văn phòng, và sẽ được thiết kế dưới tầng hầm.
Không gian xung quanh tòa nhà sẽ được phủ xanh bằng nhiều giống cây trồng. Công trình cũng sẽ sử dụng nguồn năng lượng từ khí ga tự nhiên và các nguồn năng lượng sạch khác.
Tháng 6 năm ngoái, Steve Jobs đã xuất hiện trước hội đồng thành phố Cupertino, bang California (Mỹ) để trình bày tham vọng xây dựng “đại bản doanh” mới này. Nếu được phê duyệt trong năm nay, dự án sẽ triển khai và hoàn hiện vào đầu năm 2015.
Xem ảnh phối cảnh chi tiết "đại bản doanh" như vũ trụ của Apple:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         (Theo Silicon Valley)
 
Tin tức-Sự kiện

10 kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới

10 kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới
Những thiết kế của các kiến trúc sư này không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác vì sự táo bạo, độc đáo, mang đầy tính nghệ thuật và đi trước thời đại.
1. Frank Gehry
Người ta không thể nhầm lẫn các tác phẩm của Gehry với bất cứ ai. Mỗi năm, hàng trăm ngàn khách du lịch kéo tới các công trình được ông thiết kế để chiêm ngưỡng những tuyệt tác đương đại trong ngaành xây dựng. Gehry đặc biệt thành công khi tạo ra những không gian kiến trúc không tưởng với sự kết hợp nhiều chất liệu tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào.
Những công trình nổi tiếng nhất của Gehry bao gồm: The Walt Disney Concert Hall tại Los Angeles, bảo tàng Guggenheim ở Bilbao, Der Neue Zollhof ở Düsseldorf và khách sạn Marques de Riscal Vineyard ở Elciego.
 
 
2. Frank Lloyd Wright
Giống như Frank Gehry, Frank Lloyd Wright được coi là kiến ​​trúc sư vĩ đại nhất của mọi thời đại. Suy nghĩ của Wright về sự hòa hợp giữa nội và ngoại thất của mỗi công trình đều đi trước thời đại về hình thức, phương pháp xây dựng và chưa bao giờ được giảng dạy trong các trường đại học. Những ý tưởng thiết kế mang âm hưởng thiên nhiên của ông chưa từng lỗi thời, và người ta vẫn bắt gặp chúng trong nhiều công trình đương đại, dù đã trải qua 150 năm lịch sử.
Những công trình nổi tiếng nhất của Wright bao gồm: Bảo tàng Guggenheim ở New York, Residence Fallingwater ở Mill Run, Pennsylvania, Thính phòng đại học bang Arizona và studio ở Scottsdale, Arizona.
3. Ieoh Ming Pei - IM Pei
Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, chuyển tới Mỹ học ngành kiến trúc và sau này trở thành một trong những kiến trúc sư đương đại nổi tiếng nhất thế giới, thành quả sáng tạo của IM Pei trong 80 năm có thể thấy ở mọi nơi. Những tác phẩm của ông đều phản ánh sức ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, là sự kết hợp giữa yếu tố hình học phương Tây và lý thuyết phong thủy của châu Á.
Những công trình nổi tiếng nhất của IM Pei bao gồm: Thư viện Tổng thống John F. Kennedy và bảo tàng ở Boston, bảo tàng nghệ thuật quốc gia ở Washington, Le Grand Louvre ở Paris, Bank of China Tower ở Hong Kong và bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo tại Doha.
 
 
4. Zaha Hadid
Là nữ kiến trúc sư đầu tiên giành giải thưởng Pritzker, Zaha Hadid được biết đến là người có những sáng tạo hiện đại, độc đáo, táo bạo, đậm chất nghệ thuật và đi trước thời đại. Đó cũng là lý do khiến rất nhiều ý tưởng thiết kế của bà không bao giờ được xây dựng. Nữ kiến trúc sư người Anh gốc Irac này từng đứng thứ 69 trong bảng xếp hạng những phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes vào năm 2008.
Những công trình nổi tiếng nhất của Zara Hadid: Bảo tàng quốc gia về nghệ thuật thế kỷ 21 tại Bridge Pavilion ở Zaragoza, Bergisel Ski Jump ở Innsbruck, Trung tâm Khoa học Phaeno và nhà hát Opera House tại Quảng Châu.
5. Philip Johnson
kiến trúc sư người Mỹ đã thành lập Bộ Kiến trúcThiết kế tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở thành phố New York, Johnson nổi tiếng trên khắp thế giới với những sáng tạo từ ống thép, thủy tinh và pha lê. Các công trình của ông hầu hết được thiết kế theo trường phái tối giản hóa nội thất, tận dụng ánh sáng từ lớp tường kính, phong cách thường thấy trong nghệ thuật kiến trúc đương đại mà nhiều tòa nhà hiện đại đang áp dụng.
Những công trình nổi tiếng nhất của Philip Johnson là tòa nhà Seagram ở New York (phối hợp với kiến ​​trúc sư Mies van der Rohe), tư dinh của ông ở Berlin, Đức, và The Crystal Cathedral ở California.
6. Tom Wright
Chỉ với thiết kế duy nhất được biết đến trên tòan thế giới, Tom Wright đã được vinh danh là một trong những kiến trúc sư đương đại vĩ đại nhất. Công trình đó chính là tòa khách sạn cao nhất thế giới Burj Al Arab ở Dubai. Khách sạn nổi tiếng này toạ lạc trên một bán đảo nhân tạo bên bờ biển Dubai, có bãi đáp máy bay và sân tennis trên tầng thượng.
7. Ludwig Mies van der Rohe
Thường được gọi với cái tên Mies, kiến trúc sư người Mỹ gốc Đức này là một trong những người tiên phong cho phong cách kiến trúc hiện đại, cùng với Le Corbusier và Walter Gropius. Mies là người đi đầu trong phong cách tối giản với phương thức thiết kế "ít là nhiều" bằng cách sử dụng tấm kính kết cấu thép để phân chia không gian nội thất. Những khái niệm kiến trúc tối giản hóa của ông đã được những thế hệ sau phát triển, trong đó có Philip Johnson.
Dự án đáng chú ý nhất của ông bao gồm Pavilion Barcelona ​​ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha, Thư viện quốc gia mới ở Berlin, Đức, Tòa nhà Seagram ở New York và Crown Hall ở Chicago, Illinois.
8. Renzo Piano
Sớm nổi danh nhờ những sáng tạo độc đáo về vật liệu và chi tiết nội thất, kiến trúc sư người Ý Renzo Piano từng đoạt giải Pritzker là một đại diện cho xu hướng kiến trúc hiện đại với những công trình chọc trời, mang tính ứng dụng cao. Một trong những công trình nổi tiếng nhất của ông là Shard - tòa nhà cao nhất châu Âu ở London. Khi ý tưởng được công bố, thiết kế này phải đối mặt với nhiều tranh cãi trong thời gian dài, nhưng rồi chính công trình này đã đưa London trở thành đại điện tiêu biểu cho kiến trúc hiện đại của thế kỷ 21. Piano từng được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008.
9. Jean Nouvel
Nouvel là một kiến trúc sư gốc Pháp đã từng giành giải Prtizker vào năm 2008. Chiến thắng trong cuộc thi thiết kế cho Học viện Thế giới Ảrập tại Paris đã giúp ông nổi danh trên toàn thế giới. Ý tưởng tuyệt vời về hệ thống chiếu sáng tự động của ông hiện được nhiều kiến trúc sư trên thế giới áp dụng.
10. Moshe Safdie
Moshe Safdie đã được vinh danh với huy chương vàng từ Viện hàn lâm Kiến trúc Hoàng Gia Canada cho những cống hiến của ông với ngành xây dựng của quốc gia này. Safdie cũng là người đã thiết kế Thư viện quốc gia của Canada.
 
 
                                                           (Theo Infonet)
 
Tin tức-Sự kiện

Nới rộng tín dụng bất động sản

Nới rộng tín dụng bất động sản
Thống đốc NHNN tuyên bố, khơi thông tín dụng BĐS, mở đường hỗ trợ các ngành khác. Nhu cầu vốn xây dựng, sửa chửa và mua nhà ở trong khu đô thị cả hoàn thành trước và sau năm 2012, xây dựng sửa chữa và mua nhà để bán, cho thuê ... được nới vốn.

Nhóm vay tiêu dùng cũng được loại trừ đối với nhu cầu vốn mua phương tiện đi lại, mua đồ dùng trang thiết bị gia đình, chi phí học tập, chữa bệnh trong nước và nhu cầu xây dựng mua nhà để ở trả bằng lương.

Thời gian vừa rồi, mặt bằng lãi suất nông nghiệp nông thôn là từ 14 đến 16%, riêng lĩnh vực không khuyến khích cho vay phổ biến từ 22 đến 25%. Việc loại mốt số đối tượng trong vay tiêu dùng và vay bất động sản sản ra khỏi nhóm không khuyến khích, theo đánh giá của một số chuyên gia, có thể giúp tăng trưởng cho vay của ngân hàng tốt lên. Đồng thời đây cũng là tín hiệu khả quan cho thị trường bất động sản.

(Theo Vnexpress)

Tin tức-Sự kiện

Sở hữu từ nhà thứ hai trở lên sẽ bị đánh thuế

Sở hữu từ nhà thứ hai trở lên sẽ bị đánh thuế
Sở hữu từ nhà thứ hai trở lên sẽ bị đánh thuế. Ngoài ra, với biệt thự bỏ hoang cũng sẽ bị thu phí thay vì đánh thuế.Đó là hai nội dung quan trọng trong dự thảo đề án “Khai thác nguồn lực tài chính đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020” của Bộ Tài chính. Sau đây là cuộc trao đổi với ông Phạm Đình Cường - Cục trưởng Cục quản lý công sản.

Buộc thanh toán qua ngân hàng

- Thưa ông, dự thảo đề án đề xuất sẽ đánh thuế đối với nhà ở. Cụ thể sẽ đánh thuế ra sao?

Hiện nay, với bất động sản Nhà nước mới chỉ đánh thuế đất và chưa đánh thuế nhà. Bộ Tài chính nghiên cứu việc đánh thuế nhà đối với những người sở hữu từ nhà thứ 2 trở lên. Việc đánh thuế ra sao thì sẽ phải bàn kỹ. Trước mắt mức thuế nhà sẽ thấp, để người dân có ý thức tự kê khai. Ví dụ, nhà 50m2 thì chịu thuế 500.000 đồng/năm chẳng hạn...

ông Phạm Đình Cường - Cục trưởng Cục quản lý công sản.
Ông Phạm Đình Cường - Cục trưởng Cục quản lý công sản.

Bên cạnh đó, để hạn chế đầu cơ, Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ giao dịch nhà đất. Theo đó, mọi giao dịch phải thông qua sàn giao dịch bất động sản và thanh toán qua các tổ chức tín dụng. Tức là khi xuất trình hợp đồng chuyển nhượng để làm giấy chuyển nhượng thì phải có hợp đồng thanh toán qua ngân hàng. Quy định này nếu được triển khai còn hạn chế giao dịch thanh toán bằng tiền mặt và ngăn trốn thuế.

- Căn cứ vào đâu Bộ Tài chính lại nghiên cứu đánh thuế nhà trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng như hiện nay?

Việc nghiên cứu đánh thuế nhà đã thực hiện từ lâu. Năm 1992, Nhà nước ban hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất và ngày 19-5-1994, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất năm 1992.

Theo đó, đối tượng chịu thuế là nhà, đất ở, đất xây dựng công trình. Tuy nhiên, riêng thuế đối với nhà, tạm thời chưa quy định cụ thể và chưa thu.

Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu đánh thuế sao cho hợp lý, dù thị trường bất động sản trầm lắng hay không thì vẫn phải làm theo lộ trình. Trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ trình đề án để Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Tới đây, những khu biệt thự bỏ hoang sẽ bị thu phí, thay vì dự kiến đánh thuế như trước đây.

Biệt thự bỏ hoang: Sẽ thu phí

- Còn vấn đề đánh thuế với biệt thự bỏ hoang mà dự thảo đề án đề cập thì sao, thưa ông?

Ban đầu chúng tôi cũng tính sẽ đánh thuế với biệt thự bỏ hoang. Tuy nhiên, việc đánh thuế do Quốc hội quyết định, trong khi để xây dựng chính sách thuế mới rất công phu và mất nhiều thời gian.

Thêm nữa, một chính sách thuế mới để đi vào cuộc sống được phải mất vài năm nên Bộ Tài chính cân nhắc chuyển sang cách khác. Có thể sẽ thu loại phí thay vì thu thuế. Thường vụ Quốc hội vừa đưa ra hai phiên chất vấn nên Bộ Tài chính đang cân nhắc làm sao thu được theo đúng pháp luật.

- Nhưng nếu thu phí với biệt thự bỏ hoang, thì thu như thế nào?

Việc thu phí cũng có nhiều trở ngại. Về mặt trực quan để biệt thự bỏ hoang là tạo điều kiện có đầu cơ bất động sản, gây bức xúc trong xã hội. Nhưng xét về góc độ tài chính thì không nghiêm trọng lắm, vì việc mua bán biệt thự bỏ hoang thì khách hàng cũng đã chịu thuế. Ở hay không ở thì người ta cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước rồi.

Nếu như khách hàng có nhiều tiền mua biệt thự nhưng không ở thường xuyên mà bảo người ta bỏ hoang thì cũng không hợp lý. Nên sẽ tính toán để thu một khoản phí nào đấy, vì thuế rất phức tạp. Chuyển sang thu phí là quyền của Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, nên sẽ nhanh hơn.

Ở đây, trường hợp xây biệt thự nhưng không có hạ tầng như: bệnh viện, trường học xung quanh, bỏ hoang cả khu biệt thự hoặc mua xong để mốc xanh, gây ô nhiễm môi trường thì bị thu phí. Nghe đến biệt thự bỏ hoang thì to tát, nhưng dù có thu thì cũng không được bao nhiêu tiền.

Cảm ơn ông.

(Theo TPO)
Tin tức-Sự kiện

Bất động sản và những dự báo của năm 2012

Bất động sản và những dự báo của năm 2012
Năm 2011 khép lại, thị trường bất động sản đã trải qua nhiều khó khăn. Bước sang năm 2012, bên cạnh những yếu tố tích cực, thị trường vẫn còn nhiều thác thức đang ở phía trước.

 

Xin tổng hợp lại các nhận định của các chuyên gia về thị trường bất động sản năm 2012:

6 tháng đầu năm vẫn còn khó khăn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

Tinh hình kinh tế năm 2012 mặc dù Chính phủ đã đưa ra những mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội tuy nhiên khó khăn sẽ chưa hết đặc biệt là tác động của cuộc suy thoái kinh tế thế giới cũng như những nội tại của Việt Nam hiện nay.

Kinh tế năm 2012 Chính phủ cũng không đặt mục tiêu tăng trưởng cao, tức là kiềm, chế lạm phát nhưng tăng trưởng hợp lý. 

Điều nay sẽ tác động ngay đến thị trường bất động sản năm 2012. Hiện nay chúng ta đang khó khăn thì năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn, ít nhất là trong 6 tháng đầu năm. 

Chúng ta hy vọng vào tương lai cho thị trường phát triển.

Năm 2012 đầy thách thức

Ông Marc Townsend, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Bất động sản CBRE Việt Nam
Ông Marc Townsend, Tổng GĐ  CBRE Việt Nam

Chúng ta sẽ có một năm 2012 đầy thách thức. Năm nay, nhiều vấn đề đã xuất hiện cùng một lúc, gây khó khăn cho thị trường bất động sản như trận động đất và sóng thần tại Nhật, lũ lụt ở Thái Lan, cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro hay thâm hụt ngân sách tại Mỹ và cả cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới ở nước này. 

Ở trong nước, thị trường lại đang đối mặt với tình trạng lạm phát, tỉ giá và lãi suất cao.

Trước tình hình này, nhiều gia đình Việt Nam quyết định đứng bên ngoài thị trường bất động sản và họ đã đầu tư vào vàng và USD. Tuy vậy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư không thể bỏ qua. 

Một số người nói với tôi rằng ngay khi có cơ hội, cụ thể là khi tỉ giá VND/USD, lãi suất và lạm phát giảm, họ sẽ bắt đầu quay lại thị trường bằng cách này hoặc cách khác. Nhiều chủ đầu tư cũng đang chờ đợi thời điểm đó.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt

ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Đất Lành
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Đất Lành

Năm 2012 chắc chắn là khó khăn hơn năm 2011 vì tình hình kinh tế còn khó khăn. Hiện nay một số sản phẩm bất động sản không còn phù hợp với thị trường. Nhu cầu của người dân hiện nay là dưới 1 tỷ đồng/căn hộ nhưng thị trường lại chủ yếu là căn hộ từ 2-3 tỷ đồng. Do đó, thị trường rơi vào khủng hoảng vừa thừa vừa thiếu.

Hiện nay hầu hết doanh nghiệp hạ giá bán, thậm chí có doanh nghiệp chấp nhận lỗ bán tháo. Chắc chắn trong năm 2011 rất ít doanh nghiệp đủ vốn, thậm chí có nhiều DN còn lỗ vốn.

Toàn bộ DN hiện nay phải đi vào chiến lược giá thành, ngoài chiến lược diện tích nhỏ, tất cả DN phải tính toán chi ly từ thiết kế, vật liệu xây dựng,…để giảm giá thành. Nếu DN nào không giảm được giá thành thì không thể bán được hàng trong năm 2012.

Năm 2012 là năm thị trường sẽ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Thậm chí là tính sống còn, doanh nghiệp nào đủ khôn ngoan, đủ bản lĩnh thì mới có thể sống được. Còn DN nào yếu về tài chính, yếu về nhân lực, yếu về khoa học công nghệ có thể sẽ không tồn tại.

Năm của nhà giá thấp

GS Đặng Hùng Võ
GS Đặng Hùng Võ

Năm 2012 là năm chuyển dịch, tái cấu trúc và phần thị trường giá rẻ sẽ tăng lên và nhà cao cấp sẽ giảm xuống, trong quá trình nhà đầu tư phải chủ động giải quyêt vấn đề đó. 

Hy vọng rằng gần nửa cuối của năm, thị trường sẽ ấm lên ở khu vực giá rẻ, giao dịch có thể tăng vì một số dự án giảm giá cộng với việc những dự án nhà thu nhập thấp được cấp vốn thêm tăng thêm nguồn cung nhà ở giá rẻ. Hiện nay, riêng giải quyết nhà giá cá đang tồn động không phải đơn giản.

Tôi hy vọng năm 2012 cung giá rẻ sẽ tốt hơn và cơ hội để người lao động bình thường có thể với tới được. Còn câu chuyện thị trường cũng phải có thời gian chứ không thể một lúc mà tốt lên ngay được.

Năm 2012, thị trường có diện mạo mới đó là sự chuyển hoá thị trường, từ khu vực đầu cơ giá cao sang khu vực nhà giá rẻ.

Sẽ có chính sách cho thị trường bất động sản

Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Trong năm 2012, ngoài những lĩnh vực ưu tiên, Ngân hàng Nhà nước cũng có chính sách cho thị trường bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng.

Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2012, trong đó tín dụng ngân hàng từ 15-17%. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành các ngân hàng thương mại đạt mục tiêu này, để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát trong các năm tiếp theo nhưng đồng thời đảm bảo phát triển của nền kinh tế khoảng 6-6,5%.

Những lĩnh vực được ưu tiên trong năm tới là phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là khôi phục lại hoạt động sản xuất các vùng bị thiên tai lũ lụt thời gian qua; phục vụ cho hoạt động xuất khẩu; cho vay công nghiệp phụ trợ; đảm bảo vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ quy định cụ thể hơn trong việc cho vay phi sản xuất liên quan đến việc mua nhà ở của người có thu nhập trung bình và thấp ở thành thị cũng như ở các khu công nghiệp. Đó là lĩnh vực mà Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng ưu tiên phát triển tín dụng trong năm tới.

                                                                                                                                                                    Dothi

Tin tức-Sự kiện

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư bàn về casino cho đô thị Việt

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư bàn về casino cho đô thị Việt
Trao đổi với báo chí bên lề buổi đối thoại trực tuyến chiều 16/3, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tỏ ra khá cởi mở xung quanh vấn đề cấp phép xây dựng các khu vui chơi giải trí phức hợp (bao gồm casino).
casino
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trao đổi về vấn đề cấp phép xây dựng Casino

Người đứng đầu ngành kế hoạch - đầu tư cho rằng nếu có cơ chế quản lý phù hợp, đảm bảo được an ninh - xã hội thì việc cho xây dựng các khu giải trí, trò chơi có thưởng (casino) là việc “không có lý do gì không làm”. Theo đó, Bộ trưởng Vinh cho rằng đối với các khu kinh tế biệt lập, các địa phương có tiềm năng du lịch lớn, việc xây dựng casino với mục tiêu thu hút khách nước ngoài sẽ giúp tạo ra một cú hích về kinh tế cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trở ngại lớn nhất đối với quá trình này, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là khâu quản lý để không “lọt” người Việt vào chơi. Tuy vậy, theo kinh nghiệm quản lý các casino đã được cấp phép (dù mới ở quy mô nhỏ) tại Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng công tác an ninh đều được tổ chức tốt, đảm bảo không cho người Việt tham gia.

Về vấn đề một số nhà đầu tư đặt ra yêu cầu để bỏ vốn xây casino là mở cửa cho người Việt, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng đây không phải là chuyện có thể “mặc cả” vì pháp luật hiện chưa chấp nhận. “Cũng có nhiều người thắc mắc nhưng pháp luật đã quy định như vậy. Nhà đầu tư nào chấp nhận mới có thể tham gia”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng khẳng định casino không phải là lĩnh vực mà Việt Nam khuyến khích đầu tư: “Về danh chính ngôn thuận thì Việt Nam mới chỉ chấp nhận duy nhất cho kêu gọi đầu tư vào casino quy mô lớn tại Phú Quốc. Các địa điểm khác mới chỉ là ý tưởng của địa phương, nhà đầu tư và cần được cân nhắc kỹ”, ông nói.

casino
Khu phức hợp giải trí Marina Bay Sands ở Singapore là mô hình Việt Nam sẽ nghiên cứu học hỏi khi cho phép đầu tư casino

Riêng về dự án casino tại khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh, Bộ trưởng Vinh cho biết đây là dự án có nhiều lợi thế vì nằm trong khu kinh tế biền (được áp dụng những cơ chế đặc biệt) và có tác dụng thúc đẩy du lịch lớn. Ông cũng cho biết casino chỉ là một phần nhỏ trong dự án khu phức hợp giải trí mà Quảng Ninh đề xuất, ngoài ra còn bao gồm các khách sạn, khu giải trí cao cấp…

Tuy vây, dự án này mới đang ở giai đoạn được các bộ, ban, ngành (trong đó có Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tham gia ý kiến, trước khi trình Chính phủ và Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Theo tiết lộ của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, đa phần các ý kiến cho rằng nếu xây dựng khu trò chơi có thưởng tại một khu vực tương đối biệt lập, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ thì có thể cân nhắc cho thực hiện.

Tin tức-Sự kiện